MANIFESTO – musik av kvinnliga tonsättare

Söndag -
Mars
08,
2020
17:00
Helgeandskyrkan
Lund

Carolinae Damkör kommer till Helgeandskyrkan i Lund med ett program av huvudsakligen kvinnliga upphovsmän där tonsättaren och dirigenten Ulrika Emanuelsson leder kören på nya äventyr med säker hand.

Välkomna att fira och dela en stund av spännande vokal musik ni inte hört förr under dagen då kvinnans röst får ljuda solo!

dela: