Kontakt

Vill du få tag på någon i kören? Tveka inte att höra av dig till någon av oss

Dirigent Ulrika Emanuelsson: dirigent@carolinaedamkor.com

Ordförande Alice Herdenberg: ordforanden@carolinaedamkor.com

Webansvarig Alice Herdenberg: webansvarig@carolinaedamkor.com