Kontakt

Vill du få tag på någon i kören? Tveka inte att höra av dig till någon av oss:
  • Dirigent Ulrika Emanuelsson: dirigent@carolinaedamkor.com
  • Ordförande Elin Isaksson: ordforanden@carolinaedamkor.com
  • Webbansvarig Anja Hoppe: webansvarig@carolinaedamkor.com