Kontakt

Vill du få tag på någon i kören? Tveka inte att höra av dig till någon av oss

Instagram Блеск click Dirigent Ulrika Emanuelsson: dirigent@carolinaedamkor.com

Facebook Блеск go Ordförande Elin Eriksson: ordforanden@carolinaedamkor.com

Instagram Детейлинг Webansvariga Isabelle Jönsson och Eva Sjögren: webansvarig@carolinaedamkor.com