Kontakt

Vill du få tag på någon i kören? Tveka inte att höra av dig till någon av oss

Dirigent Ulrika Emanuelsson: dirigent@carolinaedamkor.com

Ordförande Elin Eriksson: ordforanden@carolinaedamkor.com

Webansvariga Isabelle Jönsson och Eva Sjögren: webansvarig@carolinaedamkor.com