Sångerskor

Sopran 1

•Elin Eriksson

•Maria Giver

•Eva Sjögren

•Emma Almer

•Unni Fröst

•Helena Cordesius (föräldrarledig)

•Kristina Borgström (föräldrarledig)

Sopran 2

•Anna-Carin Andersson

•Jenny Persson

•Elin Isaksson

•Jenny Forsberg

•Josefin Samuelsson

•Ellinor Wikström

Alt 1

•Sara Fritzell

•Greta Eklund

•Joanna Öhman

•Lisa Rydstad

•Marik Hådding

Alt 2

•Isabelle Jönsson

•Anna Abelin

•Emma Oldbring

•Ulrika Brodin

•Linn Bülow

•Caroline Svennersted (föräldrarledig)